سبد های چند‌منظوره

سبد چندمنظوره به دو شکل ثابت و پرتابل، شامل 10 مدل مختلف سبد است و مناسب برای قرار دادن ظروف ،سیب زمینی، پیاز، ذخیره مواد غذایی و مواد شوینده است.