آویزها

محصولات آویز پرتابل بوده و علاوه بر کارآمد بودن جنبه تزیینی نیز دارند به خصوص زمانی که روی میله استیل آویز می شوند.