سوپر‌ها

این گروه شامل 4 مدل است که دومدل آن سوپر پهلو است و به پهلو کابینت نصب میشود و یک مدل آن سوپر وسط بوده که قابل نصب به کف کابینت است و یک مدل سوپر یخچالی است که به کف و درب کابینت نصب میشود
سوپری محصولی مناسب برای ذخیره مقدار زیادی مواد غذایی و مواد شوینده است که فضای کمی را اشغال کرده و در عین حال دسترسی به آن ها با توجه به طبقات مختلف و ریلی بودن راحتتر است.