سطل زباله‌ها

سطل زباله‌ مناسب برای تفکیک زباله ها و کمک به چرخه محیط یک مدل از سطل زباله ها پرتابل بوده و مابقی قابل نصب به کف کابینت است.