سبد‌های کف ریل

سبد کف ریل قابل نصب به کف کابینت است و محصولی مناسب برای قرار دادن ظروف و ذخیره مواد غذایی و مواد شوینده است.