سبد‌های زیرگازی

سبد زیرگازی به کابینت زیر گاز رومیزی نصب میشود و برای قرار دادن ظروف و درب قابلمه برای دسترسی آسانتر مناسب است.

نمایش یک نتیجه