اپنی‌ها

این گروه شامل دو مدل گرد و شش ضلعی است که دارای سبدهای مختلف با کاربردهای مختلف است
این محصولات بیشتر جنبه تزیینی داشته و برای مصارف خانگی و کافه ها از آن استفاده میشود.